Liên hệ

Laoris cung cấp các hình thức thanh toán: tiền mặt khi nhận hàng, thanh toán chuyển khoản.

Cách 1: Thanh toán chuyển khoản trước qua tài khoản ngân hàng của chúng tôi

    Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
    Bước 2: Khách hàng thanh toán trước;
    Bước 3: Laoris kiểm tra, xác nhận đơn hàng và chuyển hàng;
    Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

Cách 2 : Nhận hàng kiểm tra đúng sản phẩm và thanh toán cho bưu tá: Thanh toán sau:

    Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
    Bước 2: Laoris xác thực đơn hàng;
    Bước 3: Laoris xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
    Bước 4: Laoris chuyển hàng;
    Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;